Fiitamiin Cigaan Fiican 3-O-Ethyl-L-ascorbic Acid ee Isticmaalka Qurxinta